• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Plánování

Jedna ze základních manažerských funkcí zahrnuje definování cílů, formulování strategií, zpracování plánů pro realizaci jednotlivých činností při zohlednění vnějších i vnitřních faktorů ovlivňujících reálnost dosažení stanovených cílů.

Všechny dílčí plány je v každé organizaci třeba navzájem koordinovat.

Plánování času znamená přípravu k realizaci cílů, definování množství časunezbytného k vykonání požadované aktivity a seřazení jednotlivých činností v časové posloupnosti.

Podle časového horizontu, ve kterém se plánování odehrává, rozlišujeme:

  • dlouhodobé (3-5 let)
  • střednědobé (1-3 roky)
  • krátkodobé (3 měsíce až jeden rok)
  • průběžné (1 týden až 3 měsíce)

Strategické plánování – dlouhodobé, určující směřování organizace, významné pro marketing, rozhodování o investicích, rozvoji lidských zdrojů, vývoj a výzkum.

Taktické a operativní plánování – sehrává klíčovou roli tam, kde dochází k častým změnám  (nákup a prodej). 

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv