• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Pracovní paměť

Pracovní paměť je ta část naší paměti, která nám umožňuje udržet po velmi krátkou dobu určitou informaci v paměti. Jedná se o jakýsi „mentální pracovní stůl“, na kterém pracujeme s informacemi z dlouhodobé paměti a vstupem ze světa. Typickým příkladem je tak zapamatování si čísla telefonu před jeho vytočením.
 
Hermann Ebbinghaus na konci 19. století zjistil, že kapacita krátkodobé pracovní paměti se pohybuje kolem 5 prvků. Na jeho práci navázal G. A. Miller, který toto pravidlo rozvedl na 7 +/-2 prvky. Kapacita pracovní paměti je tedy velmi omezená, ale lze ji rozšířit tím, že prvky ukládáme ve smysluplných blocích. 
 
Telefonní číslo si tak zapamatujeme snáze jako tři trojčíslí (celkem 3 prvky), než jako jednotlivá čísla jdoucí za sebou (celkem 9 prvků). Dalším typickým příkladem je uchovávání celých vět ve krátkodobé paměti. Jedna smysluplná věta se pamatuje lépe, než mix nesouvisejících písmen. Tento princip je důležitý pro efektivní učení.
 
Pracovní paměť je složena ze dvou subsystémů. Fonologické smyčky, která spočívá na zvukovém opakování slov, a konceptuální paměti, ve které jsou uchovány významy či myšlenky. Například při řešení matematické úlohy bez tužky a papíru musíme používat oba subsystémy. Fonologická smyčka nám umožňuje zapamatovat si čísla a konceptuální paměť nám pomáhá vypořádat se s konkrétními matematickými operacemi.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv