• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Pygmalion efekt

Jinými slovy sebenaplňující se proroctví. V sociologii existuje podobný jev – Thomasův teorém. Pygmalion efekt označuje stav, kdy mají lidé sklon chovat se tak, jak od nich ostatní očekávají. Objeven byl v šedesátých letech 20. století americkým vědcem Robertem Rosenthalem a učitelem Lenore F. Jacobsonem. Pojmenován byl po komedii Pygmalion George Bernarda Shawa z roku 1912, ve které londýnský profesor fonetiky naučil nevzdělanou dívku z nejnižší společenské třídy brilantní výslovnost vznešené dámy.

 

Původně se jednalo o objev z oblasti školní psychologie. Pokud bylo učitelům řečeno, že náhodně vybraná skupina dětí bude mít na základě IQ testů v následujícím školním roce nadprůměrné výsledky, pak je skutečně měla, ačkoli jejich IQ bylo průměrné. Tento efekt byl zapříčiněn očekáváním učitelů, kteří se tím pádem k těmto žákům chovali jako k nadaným a žáci měli tendenci na toto očekávání odpovídat zvýšeným úsilím.

 

Pojem se postupně dostal i do psychologie práce a managementu, kde tento efekt funguje stejně jako ve školní třídě. Pokud manager očekává od svých podřízených dobré výsledky a věří tomu, že jich skutečně dosáhnou, pak jsou jeho podřízení skutečně efektivnější.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv