• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Situační vedení

Situační vedení znamená ovlivňování druhých a jakýmkoliv směrem ve smyslu plnění úkolů - kolegů, nadřízených nebo podřízených, prostřednictvím tzv. stylů vedení

Pro volbu vhodného stylu vedení je bezpodmínečně třeba dodržet posloupnost uvažování ve třech krocích: 

  1. definování konkrétního úkolu,
  2. stanovení úrovně připravenosti k plnění tohoto konkrétního úkolu,
  3. volba odpovídajícího stylu vedení.

Rozlišujeme mezi popisem práce a konkrétním úkolem. Úkol je třeba si pro volbu správného stylu definovat opravdu co nejpřesněji. Pozicí je například účetní, konkrétním úkolem je vyřizování faktur od určitého zákazníka (u jiného může být jiný proces, tak i konkrétní úkole je jiný). Jiný příklad: Pozice je „svářeč“, konkrétním úkolem je sváření určité konkrétní sestavy dílů z určitého materiálu za určitých podmínek.

Úroveň připravenosti k plnění konkrétního úkolu je dána naplněním šesti komponent úrovně připravenosti na straně ovlivňovaného: Znalostí, zkušeností a dovedností na straně tzv. schopnosti k plnění úkolu a dále přijetím úkolu, sebedůvěrou v plnění daného úkolu a motivací k plnění daného úkolu na straně tzv. ochoty k plnění úkolu.

Strany schopnosti a ochoty si můžeme představit jako zlomek, kde v čitateli jsou komponenty schopnosti a ve jmenovateli ochoty.  Pokud je naplnění některé komponenty na straně schopnosti či ochoty nižší nežli úplné, bere se tato komponenta jako nekompletní. Nekompletní komponenta na straně schopnosti nebo ochoty pak znamená, že ani celá strana schopnosti nebo ochoty není kompletní.  Navíc schopnost ovlivňuje ochotu a naopak (pokud mi něco dobře jde, věřím si v tom a budu to více chtít dělat, pokud mne něco bude motivovat, bavit, budu se to ochotněji učit atd.). Nastávají pak čtyři případy a jim odpovídají čtyři styly vedení: Neschopen a neochoten (styl I), neschopen a ochoten (styl II), schopen a neochoten (styl III) a schopen a ochoten (styl IV).

Tyto čtyři styly vedení se nazývají I. direktiva, II. přesvědčování, III. participace (emoční podpora) a IV. delegování.

Nezapomínejme, že styl vedení je vždy vztažen ke konkrétnímu úkolu, který má daný člověk plnit podle úrovně připravenosti jedince k plnění konkrétního daného úkolu. To znamená, že jednoho člověka můžeme ovlivňovat postupně podle různých úkolů různými styly, pokud se mění jeho připravenost k plnění těchto jednotlivých konkrétních úkolů.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv