• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Skupinová dynamika

V každé skupině existuje a působí soubor nejrůznějších hybných sil a protisil. Tomuto souboru sil a protisil, jež ovlivňují skupinu a skupinové dění, se říká skupinová dynamika. Skupinová dynamika je složena z mnoha prvků, které se navzájem ovlivňují a vyvíjejí. Základními prvky skupinové dynamiky jsou:

Cíle a normy (kam /společně/ směřujeme; jakými cestami a postupy těchto cílů dosáhneme)

Vedení a řízení, motivace a stimulace (způsob, jak se pracuje s normami)

Interakce a komunikace (vzájemné ovlivňování členů skupiny)

Podskupiny (dříve či později vznikají v každé skupině; je důležité, do jaké míry se podskupiny ztotožňují s normami a cíli celé velké skupiny)

Struktura, stavba skupiny (je tvořena systémem pozic a rolí v každé skupině)

Pozice a role (pozice určuje status člena skupiny, soubor jeho práv a povinností, určuje rozsah jeho moci, co smí a co nesmí; role je charakterizována souborem chování, které skupina očekává, že bude „hrát“ ten který její člen na dané pozici.

Fáze vývoje skupiny, historie skupiny (skupina se vyvíjí, prochází určitými vývojovými stádii)

Atmosféra ve skupině (atmosféru vytváří členové skupiny ve svých každodenních interakcích)

Soudržnost (koheze) a napětí (tenze) neboli dostředivé a odstředivé síly (síly a mechanismy, které způsobují, že jednotliví členové skupiny chtějí do skupiny patřit, cítí se být členy skupiny; napětí či odstředivé síly jsou síly, které rozleptávají skupinu)

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv