• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Testy inteligence – IQ testy

Zahrnuijí různé oblasti: doplňování  vět, eliminace slova, analogie, zevšeobecňování, paměťové učení, numerické řady a geometrického obrazce. Myšlenka změřit hodnotu této inteligence se objevila před přibližně sto lety, za pomoci vědy se první testy uskutečnily na začátku 20. století. Testy založené na objektivním měření jako jeden z prvních použil Alfred Binet. Šlo o zadávání numerických a verbálních úloh, které se vyhodnocovaly dle předem daného klíče. Vytvořil je jako nástroj pro děti tak, aby ty schopnější měly lepší šance se vzdělávat a rozvíjet. Naopak na průměrné a podprůměrné děty s nižším IQ nebyly kladeny takové nároky. Jako průměrnou hodnotu IQ stanovil 100; hodnoty pohybující se nad 100 považoval za nadprůměrné. Ty které dosahovaly pouze 90 a méně byly podprůměrné. Jeho testy byly přijaty jako objektivní a používaly se po téměr 60 let.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv