• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Thomasův teorém

Sociologický pojem z roku 1923, jehož autorem je W. I. Thomas. Jeho přesné znění je: „Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, pak je reálná ve svých důsledcích.“Jedná se o součást interpretativního proudu sociologie, podle kterého je sociální realita taková, jakou ji společnost či skupina chápou.

V důsledku tedy neexistuje objektivní sociální realita. Příkladem využití Thomasova teorému mohou být burzovní krize, při kterých vyvolání poplašné zprávy o krachu určité banky skutečně vede ve svých důsledcích k jejímu krachu. Subjektivní realita je zde vytváří realitu objektivní.

V psychologii figuruje podobný pojem – Pygmalion efekt, který se zabývá vlivem očekávání učitele nebo nadřízeného na žáky či podřízené. Pokud jsou očekávání pozitivní, pak se výkon skutečně zvyšuje a naopak.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv