• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)

„Řízení znamená dělat věci správně, vedení znamená dělat správné věci.“
Peter F. Drucker

Vedení(leadership) je jednou ze základních manažerských funkcí (činností) ve všech jejich novějších pojetích (např. Koontz & Weihrich).

Vedení lidí zahrnuje výběr lidí, jejich motivování, hodnocení, odměňování i uvolňování, komunikaci

Koncept vedení (leadershipu) klade důraz na úlohu manažera ve vedení lidí. Oproti tradičním přístupům řízení je vedení založené na stanovení vize a zapojování lidí pomocí motivování včetně používání zmocnění a podobných metod, pro které je charakteristická větší pravomoc i odpovědnost pracovníků.

Využití leadership v praxi: V praxi to znamená důraz na vůdčí roli manažera, který je v pojetí leadershipu především iniciátorem, motivátorem, podněcovatelem a inspirátorem. Jde o schopnost získávat druhé pro hodnotyvizi a cíle organizace a pro usměrňování jejich chování ve směru strategie organizace.

Klíčové obory pro vedení a komunikování jsou zejména psychologie, sociální psychologie a sociologie.

Metody vedení a komunikování jsou:

  • Briefing
  • Porady
  • Motivace a motivování
  • Volba správného stylu vedení (styl řízení)
  • Zmocnění (empowerment)

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv