• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Výrobní controlling

V současných podmínkách tržního hospodářství je výrobní controlling oblastí, která zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost celé společnosti. V dnešní realitě nelze efektivnost již účinně zajišťovat tlakem na snižování nákupních cen vstupů, na zvyšování cen výstupů (výrobků, výkonů). Tyto možnosti jsou zpravidla již vyčerpány nebo jsou již nevýrazné. Být lepší než konkurence nelze již stavět na předpokladu, že se nám podaří levněji nakupovat a dráž prodávat. Obstát v konkurenci lze v současné době především lepším využíváním vlastních strojních a pracovních kapacit, tj. zvyšováním produktivity.

Hlavní náplní výrobního controllingu je:

  • Plánování výroby s ohledem za zpracovanou časovou bilanci výroby a plán prodeje.
  • Plánování, sledování a vyhodnocování využití strojních a pracovních kapacit (prostojů).
  • Plánování, sledování a vyhodnocování výkonových norem (norem pracnosti) a měrných spotřeb jednicových vstupů v rámci receptur (kusovníků).
  • Sestavování plánových, výsledných kalkulací a jejich vyhodnocování v oblasti jednicových nákladů.
  • Plánování, sledování a vyhodnocování režijních nákladů
  • Výpočet plánových a skutečných kalkulačních sazeb vnitropodnikových předávek.

Výrobní controlling by se dal také definovat jako nákladový controlling výrobní společnosti rozšířený o výrobní problematiku v oblasti využívání vlastních kapacit. Ve výrobním controllingu dochází k provázání finančních a naturálních hodnot. Nákladový a výrobní controlling je hlavní náplní controllera v českých a německých výrobních a montážních podnicích.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv