Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Právní, ekonomické a účetní aspekty

Pomáháme zefektivnit procesy ve veřejné správě, ozdravujeme podnikání v ČR, poskytujeme komplexní podporu v rámci podnikání.

 
 
Garant:

Jan Slanina

 

+420 734 579 083

E jan.slanina@everesta.cz

 

garant Slanina_FIN
Zpět

 

AUDITY A ANALÝZY ÚŘEDNÍCH PROCESŮ A DOKUMENTŮ

Audit a/nebo analýza úředních procesů a dokumentů je služba, prostřednictvím které pomáháme státním organizacím, institucím a úřadům identifikovat a řešit problémy s jejich úředními postupy a/nebo dokumenty. Audit zahrnuje pečlivé prozkoumání a zhodnocení všech úředních procesů a dokumentů tak, aby bylo zajištěno, že jsou efektivní a splňují bezezbytku veškeré právní požadavky. Analýza pak poskytuje podrobné informace o tom, jak lze tyto procesy a dokumenty vylepšit.


Služba auditu a analýzy úředních procesů a dokumentů může být užitečná pro organizace různých velikostí a odvětví. Například malé úřady mohou využít tuto službu k zajištění, že jejich úřední procesy jsou efektivní a splňují právní požadavky, zatímco velké úřady a/nebo instituce mohou využít tuto službu k optimalizaci svých úředních procesů, aby zlepšily svou efektivitu a snížily náklady.


Obecně lze audit a/nebo analýzu úředních procesů a dokumentů provádět interními zaměstnanci nebo externími odborníky. Externí odborníci mají často širší znalosti a zkušenosti s různými typy úředních procesů a dokumentů a mohou tak poskytnout nezaujatý pohled na organizaci a přiléhavější návrh řešení.
Na druhé straně, interní zaměstnanci disponují obvykle ucelenějším vhledem do fungování instituce, jejich neformálních vztahů či obvyklé praxe. Efektivním skloubením nezaujatosti a odbornosti externího auditorského týmu se znalostmi a přehledem interních zaměstnanců, dochází k synergickému efektu zvyšujícímu důvěryhodnost, spolehlivost a ověřitelnost výsledků auditu či analýzy v rámci této služby.


Služba auditu a analýzy úředních procesů a dokumentů je důležitá pro organizace, které chtějí zajistit, že jsou jejich úřední procesy efektivní, splňují právní požadavky a jsou optimalizované pro dosažení jejich cílů.
Audit úředních procesů a dokumentů zahrnuje posouzení a hodnocení efektivity a správnosti procesů a dokumentů, které se používají v rámci úředních úkonů a/nebo při aplikaci úředního postupu.

Tato analýza může, mimo jiné, zahrnovat:

Cílem takového auditu je zajistit, aby úřední procesy a dokumenty byly účinné, efektivní a správné, a aby bylo minimalizováno riziko chyb nebo pochybení.

 

Zpět