Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 
Zpět

 

FOCUS GROUPS

Focus groups (fokusní skupiny, fokusované skupinové interview, ohniskové skupiny, skupinové diskuze) patří k metodám získávání výzkumných dat pro potřeby kvalitativního výzkumu.

Hlavním přínosem metody je možnost důkladně porozumět tomu, jak jednotliví aktéři vnímají určitý problém nebo situaci. Nad rámec individuálních rozhovorů je přidanou hodnotou fokusní skupiny možnost jednotlivých účastníků reagovat na sebe, takže se vyjádří i k tomu, co by je samotné nenapadlo. V případě účastníků, kteří mají vyhraněné protichůdné názory, to zároveň klade zvýšené nároky na práci moderátora, aby udržel diskusi věcnou, kultivovanou a směřující ke stanovenému cíli.

Diskusi vede náš zkušený moderátor nebo skupina moderátorů. Zkoumají se přitom postoje, názory, mínění respondentů, kterých doporučujeme zařadit do skupiny maximálně 8 až 12.

Můžeme pro vás zorganizovat formu standardní, při které se sejde menší počet respondentů, který by neměl překročit 6 osob a diskuse neprobíhá déle, než 2 hodiny, nebo formu extenzivní, při níž čas na konání diskuse bývá 4 a více hodin.

A kdy tuto metodu můžete využít? Je to například při sestavování položek pro dotazník, při hodnocení odlišností prostředí nebo skupiny, při hledání hypotéz na začátku výzkumu nebo naopak při ověřování výsledků výzkumu.

Naše výzkumná divize Inboox CZ, s.r.o. realizovala v posledních letech např. následující fokusní skupiny:

 

Zpět