Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 
Zpět

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Plánuje se v okruhu vaší působnosti výstavba velkého nákupního centra, sportovního areálu, větší ubytovací kapacity nebo budou v tomto okruhu někde rozšiřovány již fungující provozy? Pak vám můžeme pomoci se zajištěním „Stanoviska dotčeného úřadu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí" (dále jen „stanovisko") dle § 9a zákona EIA. Je to dokument, který vzniká jako výsledek „procesu EIA" (z angl. „Environmental Impact Assessment") - posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pomůžeme vám rovněž se zjišťovacím řízením, které se označuje jako „Malá EIA". Při němž se posuzují vlivy záměru (stavby, činnosti, technologií, viz také příl. č. 1 zákona EIA). Jeho závěrem je zjištění, zdali posuzovaný záměr nemá či má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a případné doporučení dalšího opatření.

Můžeme se zabývat rovněž pomocí s posouzením vlivů koncepcí (strategie, politiky, plány nebo programy) na životní prostředí (tzv. „proces SEA", z angl. „Strategic Environmental Assessment").

 

Zpět